25 d'agost de 2017 | David Riu | General

ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL

 

 

Reunits tots els membres escollits per la formació de la Junta Electoral, es constitueixen en Junta Electoral, prenen possessió del càrrec i nomenant com a President de la Junta al Sr. :

JOSEP FRANCESCH I RIBALTA

I així ho fem constar als efectes que calguin, signant a continuació, amb el seu número de DNI, tots els membres escollits de la Junta Electoral

______________________________________________________________________

 

President    JOSEP FRANCESCH I RIBALTA      

 

Vocal           JOSE LUIS ANDRADE I PAGEO            

 

Vocal            JORDI LATORRE I BETRIU             

 

______________________________________________________________________

Signatura, nom i DNI del secretari que signa l’acta Data:

  25 d’agost de 2017